Aansluiten

Iedereen is van harte uitgenodigd om het manifest van Lijm de Zorg – voor een betere Jeugdzorg en GGZ – te ondertekenen. Het wordt zeer gewaardeerd als je het manifest wilt delen op social media en in jouw netwerk.

Voor een burgerinitiatief geldt dat je bij 40.000 handtekeningen het manifest en initiatief kan aandragen als onderwerp voor behandeling in de Tweede Kamer. We hopen dus op massale steun.

We gaan ook politieke partijen van links tot rechts oproepen om het manifest te omarmen. Lijm de Zorg wil een breed bondgenootschap vormen, om Den Haag er van te overtuigen dat verbetering van de Jeugdzorg en GGZ meer prioriteit moet krijgen.

We roepen maatschappelijke organisaties, BN’ers, belangenbehartigers en brancheverenigingen op om zich als bondgenoot aan te sluiten en het manifest te steunen. Vakbonden FNV en CNV en het JeugdWelzijnsBeraad zijn al bondgenoot, net als bekende ondertekenaars zoals diverse gerenommeerde psychiaters en ervaringsdeskundigen zoals Jim van Os, Aafke Romeijn en Charlotte Bouwman.

Wil je bondgenoot worden van Lijm de Zorg en het manifest steunen? Mail dan naar: info@lijmdezorg.nl