Op 28 januari was het druk in de hal van het ministerie, deze dag sloten tientallen andere wachtenden in de GGZ bij Charlotte aan in de nu fysiek zichtbare wachtrij. Allemaal zaten ze daar met hun eigen verhaal en ervaringen van wachtlijsten en gebrek aan passende zorg. Politici en ambtenaren gingen met elk van hen in gesprek en waren geraakt door deze vaak schrijnende verhalen.

Deze dag had Charlotte ook opnieuw een gesprek met de staatssecretaris. Hij doet op één punt een toezegging; hij zegt aanbieders en verzekeraars aan het werk te zetten, zij moeten binnen vier weken met een concreet plan komen voor voldoende aanbod voor de meest complexe cliënten, een zogenaamde ‘bodem in het aanbod”. Als dat de verzekeraars en aanbieders niet lukt zal het ministerie de regie overnemen, zo belooft hij. “Het wordt een uitdaging, maar geld mag geen rol spelen” aldus staatssecretaris Blokhuis.

Vele media deden verslag van de dag, onder andere het AD en Omroep West