Op 3 november zaten we bij staatssecretaris Blokhuis aan tafel om de situatie in de acute GGZ te bespreken. Begin van het jaar hebben we hier een uitgebreid onderzoek naar gedaan met schrijnende resultaten. Kort voor de afspraak hebben we een korte opvolgende enquête uitgezet onder patiënten en hun naasten om te kijken of er sprake was van verbetering. Helaas bleek dat niet het geval.

Met deze resultaten, onze eigen ervaringen en de berichten die we via de mail en onze social media kanalen binnen hebben gekregen zijn we het gesprek aangegaan. Helaas hebben we in het gesprek weinig bereikt. De staatssecretaris erkende dat zij weinig concrete ervaringen horen van cliënten en dat Lijm de Zorg die wel binnen krijgt, maar verder wilde hij de sector vooral nog even de tijd geven. Een teleurstellende uitkomst.