Op 8 juni bracht Lijm de Zorg de wachtrij in de GGZ letterlijk naar de Tweede Kamer. Op het Plein konden politici ervaren hoe het is om als patiënt door het doolhof van de GGZ te moeten lopen, en gingen zij in gesprek om persoonlijke verhalen te horen.

Charlotte legde het op het Plein nog eens haarfijn aan staatssecretaris Blokhuis uit: het ‘plan’ waarmee hij de grote wachtrijproblematiek in de GGZ mee zou moeten oplossen, komt neer op een extra vergadertafel om zo’n 250 gevallen voorrang te geven. Dit is een schijnoplossing, en daar nemen we geen genoegen mee.

Gelukkig lijken politici er ook geen genoegen mee te nemen. Bij het aansluitende debat over de GGZ in de Tweede Kamer waren kamerleden van alle partijen, inclusief de regeringspartijen, zeer kritisch op staatssecretaris Paul Blokhuis. Nog voor het zomerreces vinden zij dat er een extra debat moet komen waar ook moties kunnen worden ingediend om de staatssecretaris aan te zetten tot echte oplossingen. De actie en kritiek van gisteren, die ook brede aandacht in de media kreeg, droegen daar absoluut aan bij en werden veelvuldig genoemd tijdens het debat!