Vandaag, 4 oktober voert Lijm de Zorg actie, want ondanks alle mooie beloften is er nog steeds niks gebeurd. Een delegatie van Lijm de Zorg is daarom in Den Haag, maar jij kunt ook wat doen!

Hieronder een voorbeeld tweet die je over kan nemen met jouw woordvoerder van keuze in de tag en eventueel een foto van jezelf met een klok.

De tijd is op! Zijn belofte om complexe GGZ uit de marktwerking te halen is @paulblokhuis niet nagekomen. @.. garandeer jij dat het nieuwe kabinet dat wel doet, behandelaars de regie teruggeeft en zorgt dat complexe patiënten niet meer geweigerd mogen worden? #detijdisop

Woordvoerders Tweede Kamer op Volksgezondheid, Welzijn en Sport:

- VVD Bart Smals @bsmals

- D66 Wieke Paulusma @wiepau

- CDA Joba van den Berg @JobaCDA

- PVV Fleur Agema @FleurAgemaPVV

- PvdA Attje Kuiken @attjekuiken

- GroenLinks Lisa Westerveld @Lisawesterveld

- Volt Nilüfer Gündogan @ngundogan77

- SP Maarten Hijjnk @MaartenHijink

- SGP Kees van der Staaij @keesvdstaaij

- Ja21 Nicki Pouw-Verweij @NickiVerweij

- FVD Pepijn van Houwelingen @PvanHouwelingen

- DENK Tunahan Kuzu @tunahankuzu

- ChristenUnie Mirjam Bikker @mirjambikker

- Bij1 Sylvana Simons @sylvanasimons

- BoerBurgerBeweging Caroline van der Plas @lientje1967