Corona

Sinds maandag 14 december is het land in een lockdown door oplopende coronabesmettingen. Gelukkig zijn er ten opzichte van de eerste lockdown diverse zaken verbeterd en blijft bezoek aan patiënten in instellingen en het volgen van fysieke dagbesteding in principe mogelijk.

Helaas krijgen we ook signalen dat instellingen alle vormen van face-to-face hulpverlening hebben omgezet naar digitaal of telefonisch contact. Brengt het volledig vervallen van face-to-face contact voor jou een grote kans op ontregeling met zich mee? Geef dit aan bij je hulpverlener! Het advies vanuit het ministerie is namelijk dat het voor kwetsbare patiënten mogelijk moet blijven om face-to-face hulp te krijgen.

Vanuit Lijm de Zorg hebben we een brief opgesteld waarin we verwijzen naar de beleidsstukken van het ministerie waar dit vermeld wordt. Deze brief kun je aanpassen naar je eigen situatie en gebruiken in de communicatie met je hulpverlening:

Voorbeeldbrief aanvragen gesprek face-to-face behandelcontacten

Beste meneer/mevrouw/persoon,

Sinds enige tijd vindt, vanwege de toegenomen Corona-besmettingen en daarmee gepaard gaande aangescherpte maatregelen, mijn behandeling bij uw instelling/praktijk niet meer face-to-face plaats.

Ik zou graag middels deze brief willen aangeven dat ik enorme behoefte heb aan face-to-face behandelcontacten. Het wegvallen daarvan heeft een zeer ontwrichtend effect op mijn functioneren en vormt op de zeer korte termijn een direct gevaar voor mij.

Ik vind het moeilijk om dit aan te geven, omdat ik weet dat het lastige tijden zijn en ik niet wil dat dit verzoek onze behandelrelatie in de weg staat. Daarom heb ik gebruikgemaakt van deze voorbeeldbrief. Face-to-face contact kan volgens de richtlijn GGZ en Corona ook nu plaatsvinden (bron: AKWA kwaliteitsstandaarden GGZ - GGZ en Corona - 2.5.2):

“Voorop moet staan dat patiënten de behandeling krijgen die zij nodig hebben, ook in deze lastige omstandigheden. De behandelaar streeft hierin samen met de patiënt en zijn naasten te komen tot maatwerk in de best passende vorm. Dit betekent dat een behandeling face-to-face kan plaats vinden (sic), met inachtneming van de RIVM-richtlijnen en mits instellingen de veiligheid van medewerkers en patiënten voldoende kunnen waarborgen.”

Dit is iets waar ik erg mee zit en wat dagelijks impact heeft op mijn leven. Ik hoop dat ik snel hierover met u in gesprek kan om te kijken of we samen tot een oplossing kunnen komen.

Met vriendelijke groet,