Bondgenoten

MIND

MIND is dé koepel van ruim 100 cliënten- en familieorganisaties en verenigingen in de ggz en behartigt de belangen van één miljoen mensen die jaarlijks gebruik maken van de ggz. Samen werken we aan het verbeteren van de psychische gezondheid in Nederland.

JeugdWelzijnsBeraad

Het JeugdWelzijnsBeraad is een uitwisseling tussen jongerenraden uit jeugdzorginstellingen in Nederland.

ExpEx

ExpEx zijn Experienced Experts. Getrainde jongeren die zelf ervaring hebben in de jeugdhulp en ingezet worden als maatje van jongeren en/of adviseur van instellingen en overheden.

FNV Zorg en Welzijn

De sector Zorg & Welzijn komt op voor de belangen van werknemers in de zorg, welzijn en sociaal werk.

CNV Zorg & Welzijn

CNV Zorg & Welzijn is een vakvereniging van en voor mensen die werken, gewerkt hebben of gaan werken in de sector Zorg & Welzijn.

dsmmeisjes

Het platform dsmmeisjes wordt gevormd door mensen die willen vertellen hoe het is om te leven met psychische klachten. Inmiddels hebben meer dan tweehonderd mensen één of meerdere blogs geschreven voor dsmmeisjes en staan er over de duizend blogs online.

Netwerk Cliënt-en-Raad Zorg

NCZ is een landelijk kennis- en leernetwerk van en voor cliënten-medezeggenschap in de zorg.

FBZ Vakbond voor Zorgprofessionals

De beroeps(vereniging) ondersteunt leden vakinhoudelijk, FBZ zorgt voor de randvoorwaarden. Namens de (beroeps)verenigingen onderhandelt FBZ over arbeidsvoorwaarden aan grote cao-tafels, met name in de zorg.

De Nederlandse Politiebond

De Nederlandse Politiebond (NPB) is een Nederlandse vakbond voor politie-ambtenaren.

Spirit Jeugd & Opvoedhulp

Spirit staat klaar voor jeugdigen en gezinnen die de aansluiting met de samenleving missen. We kijken naar hoe ieder mens is en helpen zonder waardeoordeel. We zien verschil, maar handelen op basis van respect en gelijkheid.

Caleidoscoop

Caleidoscoop is een patiëntenvereniging voor en door mensen met een dissociatieve stoornis en directbetrokkenen.

Uitklappen
aan het laden