Over Lijm de Zorg

Lijm de zorg is een actiegroep van patiënten, naasten en medewerkers die zich inzet om de GGZ en jeugdzorg te verbeteren. Er zijn al lange tijd problemen in deze sectoren: wachtlijsten, personeelstekorten en gebrek aan passende zorg leiden dagelijks tot schrijnende situaties. Vooral mensen met complexe psychische aandoeningen zijn de dupe van alle hervormingen, decentralisaties en vastgelopen systeem. Te veel mensen worden van het kastje naar de muur gestuurd zonder zicht op passende hulp.

Hulpverleners wordt beloofd dat de bureaucratie zal afnemen en de werkdruk minder zal worden zodat zij zich weer kunnen richten op wat ze willen doen: mensen helpen. Maar deze beloftes zijn vooralsnog zonder enig resultaat. Daaraan moet een eind komen en dat willen we met ons manifest bereiken.

Wat doet Lijm de Zorg

Door het voeren van acties zorgen we dat er aandacht komt én blijft voor de problemen in GGZ en jeugdzorg zodat de politiek in actie komt én blijft om de situatie te verbeteren. Wij maken de problemen waar patiënten en medewerkers dagelijks mee geconfronteerd worden zichtbaar voor politiek Den Haag en houden bij het ministerie de vinger aan de pols zodat toezeggingen daadwerkelijke worden opgevolgd. Hier is meer te vinden over onze acties.

Ontstaan

Het Lijm de Zorg-manifest ontstond medio 2019, toen vier jonge mensen die zelf hadden ervaren hoe het is om totaal vast te lopen in het systeem de koppen bij elkaar staken. Een deel van hen is nu nog betrokken bij Lijm de Zorg. In de laatste helft van 2019 kwamen zij bij elkaar om na te denken over wat er nodig was om de GGZ en jeugdzorg te verbeteren. Daarin werden niet alleen eigen ervaringen meegenomen, maar ook de verhalen van anderen. In november 2019 organiseerden deze eerste Lijm de Zorg-ers een bijeenkomst in de Tweede Kamer waarin ongeveer 20 jongeren met ernstige complexe multiproblematiek in gesprek gingen met Tweede Kamerleden Lisa Westerveld (GroenLinks) en Martin Worsdörfer (VVD) over hun ervaringen, waar ze precies vastliepen, en wat er beter moest.

Oprichters:

  • Anne-fleur van Haren, schreef boek over haar strijd Waar licht is, is hoop
  • Nine van den Berg,vertelde in Zembla over haar eetstoornis en ervaringen, verantwoordeljk voor illustraties
  • Narita Derks, wordt regelmatig gevraagd als ervaringsdeskundige Jeugdzorg
  • Naomi Rabe, vertelde over haar ervaringen in de Jeugdzorg
  • Charlotte Bouwman

Bestuur:

Het huidige bestuur van Lijm de Zorg bestaat uit Charlotte Bouwman, Narita Derks en Nelly van der Wilde. Zij zijn te bereiken via info@lijmdezorg.nl